Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Stephen Joseph (ed.) (2017). The handbook of person-centred therapy and mental health.Theory, research and practice. Monmouth: PCCS books

BOEKBESPREKINGGreet Vanaerschot - 56–2 (2018)

VOORVERTONING

Dit boek, een herwerking van Person-centered Psychopathology (2005), bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt ingegaan op de theoretische visies en grondslagen van een persoonsgerichte psychopathologie; deel 2 gaat over de praktijk in verschillende contexten en met verschillende problematieken; en deel 3 sluit af met bijdragen over onderzoek. Een hele kluif om lezen! In het eerste hoofdstuk schetst Stephen Joseph het thema van het boek. Binnen het spanningsveld tussen de persoonsgerichte visie op geestelijke gezondheid en het medische model dat concreet zijn neerslag vindt in de DSM, pleit hij voor het expliciteren van de persoonsgerichte visie op psychiatrische ziektebeelden. Zijn doel is om de idee dat per- soonsgerichte therapie niet geschikt zou zijn voor het werken met ernstige psychiatrische stoornissen te ontkrachten. Hij pleit dan...