Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Annick Seys en Jacqueline A-Tjak (2018). Intervisie met impACT. Effectiever van elkaar leren.

Brugge: Uitgeverij Vanden Broele; (in Nederland) Hogrefe Uitgevers.

BOEKBESPREKINGNicolette Bosselaar - 56–2 (2018)

VOORVERTONING

Voor mij ligt een boek over intervisie met een grappige illustratie op het kaft van een groepje mensen die met elkaar in gesprek zijn en zo met elkaar zijn verbonden. Het is dun, slechts 96 pagina’s, maar daarom ook wel aantrekkelijk en handzaam. Een deel van de titel “... met impACT” verwijst naar de uitgangspunten van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), waar de auteurs zich op baseren. Annick Seys is ACT-opleider en therapeut en volgt de opleiding tot Functional Analytic Psychotherapy (FAP) -trainer en therapeut. Jacqueline A-Tjak is klinisch psycholoog-psychotherapeut en supervisor van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en doet momenteel promotie-onderzoek naar effectiviteit van ACT. Intervisie is, zeker in vrijgevestigde psychotherapiepraktijken, een onontbeerlijk aspect van het werk. Naast opleiding, supe...