Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag van het symposium ‘Ruimte maken voor rouw en verlies in therapie’ op 9 maart 2018 ter gelegenheid van de presentatie van het gelijknamige boek onder redactie van Gerd Claes, Johan Maes en Harriëtte Modderman (2018), Leuven: Acco

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 56–2 (2018)

VOORVERTONING

Met zijn allen werden we op een sympathieke locatie in het Antwerpse verwacht. ‘We’, daarmee wordt bedoeld: de 79 auteurs waarvan velen een workshop kwamen geven en vele geïnteresseerden. Gedurende anderhalf jaar was er immers hard gewerkt om samen een boek te schrijven. Dit boek werd feestelijk gepresenteerd door Acco. Het idee voor het boek ontstond twee jaar geleden onder impuls van Gerd Claes, Johan Maes en Harriëtte Modderman. De laatste twee zijn al gekend van het zeer lijvige ‘Handboek rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’. Het zou een staalkaart worden van allerlei technieken en methodieken die men kan gebruiken om rouw en verlieservaringen bespreekbaar te maken. Veel therapeuten zegden toe om één of twee hoofdstukjes te schrijven, volgens een vooropgesteld uniform stramien. Uiteindelijk kwam de langverwachte medede...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.