Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De kwetsbaarheid van de therapeutische relatie bij een fragiel proces: Balanceren tussen appèl en afwijzing als beginnend therapeut

UIT DE PRAKTIJKEvie Kins, Willy Colin & Greet Vanaerschot - 56–2 (2018)
Dit artikel is nog niet verschenen.

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.