Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een existentieel keerpunt?

Gedetineerden, betekenisverlies en posttraumatische groei

ARTIKELSiebrecht Vanhooren - 56–2 (2018)

SAMENVATTING

Gedetineerden worden door de buitenwereld vaak herleid tot hun grensoverschrijdend gedrag. Niettemin is het plegen van misdrijven en de ervaring van detentie voor sommigen van deze gevangenen een aanleiding tot diepe reflectie over zichzelf en posttraumatische groei. In een reeks van zes studies exploreer­den we hoe detentie tot een existentieel keerpunt kon leiden. De gemiddelde gevangene blijkt detentie als een existentiële verlieservaring te beleven. Zich gehoord voelen als persoon en zich ondersteund weten in de zoektocht naar nieuwe zingeving blijkt van bijzonder belang. Oudere gevangenen en gedetineer­den met een verleden van seksueel misbruik als kind hebben het vaak moeilijker om posttraumatische groei te kunnen ervaren. Psychotherapie kan de weg naar posttraumatische groei onder­steunen als er – naast een authentieke therapeutische relatie – ruimte wordt gemaakt voor de verwerking van het betekenis­verlies door de detentie, de verwerking van vroegere trauma’s en het aangaan van de existentiële uitdagingen die door het misdrijf en de detentie actueel worden.

SLEUTELWOORDEN

gevangenen, detentie, existentieel, posttraumatische groei

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.