Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Barbara Zwaan (2017). Een prachtige dans, de therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen. Tilburg: KSGV.

BOEKBESPREKINGAnnemarie Snijder - 56–1 (2018)

VOORVERTONING

De complexiteit van de thema’s nabijheid en afstand in een therapeutisch gesprek wordt in dit boek vergeleken met de bewegingen van een dans. Binnen dit thema worden de drie auteurs Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen behandeld en vergeleken. De auteur Barbara Zwaan (1962) is theoloog, geestelijk verzorger en redactielid van het tijdschrift Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek en het Tijdschrift voor Geestelijk leven. Aan de universiteit Leiden organiseert ze lezingen en geeft ze gespreksgroepen over existentiële levensthema’s. In haar boek probeert Zwaan twee vragen te beantwoorden. Als eerste richt zij zich op de overeenkomsten en verschillen in de theoretische visies van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen op de professionele rol in de geestelijke hulpverlening, en op de vraag hoe de therapeutische ...