Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag Novemberdag VVCEPC ‘Emotion Focused Therapy en koppels’, 18 november 2017

CONGRESVERSLAGÁrpi Süle - 56–1 (2018)

VOORVERTONING

Op een zaterdagmiddag in het hartje van Antwerpen werd de jaarlijkse novemberdag van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie en Counseling georganiseerd. Een deel van de aanwezigen heeft al tijdens de voormiddag deelgenomen aan een overleg waarin de mening van de leden werd geraadpleegd in verband met enkele beleidskeuzes van de vereniging. Het was een boeiende bespreking met veel discussie waarin uitgebreid stilgestaan werd bij de nieuwe procedure tot stemgerechtigd lidmaatschap van de vereniging, het organiseren van opleiding aan beginnende supervisoren, het aanbod aan tijdschriften inbegrepen in het lidmaatschap en het vacante voorzitterschap. Er was ook een terugkoppeling over de politieke veranderingen die in België aan de gang zijn over de terugbetaling van de psychotherapie als behandelmethode....