Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

EFT bij mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis

Alberta Pos (2014). Emotion focused therapy for avoidant personality disorder: pragmatic considerations for working with experientially avoidant clients. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44, 127-139

ONDERZOEKWies Verheul - 56–1 (2018)

VOORVERTONING

Aan de hand van een uitgebreide casusbeschrijving gaat Alberta Pos in op de verschillende fases die zich gedurende de behandeling van mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis ontvouwen. EFT is succesvol gebleken bij met name depressie, interpersoonlijke problemen en trauma; inmiddels breidt de evidentie zich uit naar angststoornissen (sociale angst, gegeneraliseerde angst) en wordt ook de werkzaamheid van EFT bij persoonlijkheidsstoornissen onderzocht (borderline, vermijdende persoon- lijkheidsstoornis). Het EFT-model voor de vermijdende persoonlijkheidsstoornis is ontstaan uit het analyseren van succesvolle en niet-succesvolle casussen.

 

samengevat door Wies Verheul

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.