Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Wat ik beteken voor de ander ontstaat uit de verbinding met mezelf

ARTIKELMaaike Afschrift - 56–1 (2018)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt beschreven hoe de experiëntiële psychotherapeut via een focussende verbinding met zichzelf het proces van de cliënt concreet kan vooruit dragen. Aan de hand van een fragment uit een sessie met een cliënt wordt uiteengezet wat er precies gebeurt in de experiëntiële interactie tussen therapeut en cliënt en worden de begrippen ‘Re-experiencing’ (Ikemi, 2017) en ‘crossing’ uit de focusing oriented therapie geïntroduceerd als cruciale aspecten van het therapeutisch proces.
Vervolgens wordt aan de hand van een metafoor beschreven hoe de focusing oriented therapeut via zijn focusinghouding en gebruik makend van zijn eigen ‘experiencing’ en zijn existeren als reële ander een voor de cliënt vooruit dragende interactie tot stand kan brengen.
Tot besluit wordt een pleidooi gehouden voor een psycho-ecologische benadering van ons therapeutisch werk.

SLEUTELWOORDEN

focusing, focusing oriented therapy, experiential-existential psychotherapy, Re-experiencing, crossing

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.