Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag congres georganiseerd door Uitgeverij Mens! ‘Trauma and Attachment. A Sensorimotor Psychotherapy Perspective – met Pat Ogden en Janina Fisher’, 26 september 2017, Ede.

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 55–4 (2017)

VOORVERTONING

De ene uitnodiging na de andere voor een congres over trauma komt mijn inbox binnen… Trauma is ‘in’, en dat is goed. Goed voor de hulpverleners die steeds meer te weten komen over hoe cliënten met een (complexe) traumageschiedenis te helpen, en goed voor de cliënten die op een hulpverlener kunnen terugvallen die op de hoogte is van de huidige stand van zaken. Want er is veel kennis op te doen. De combinatie ‘trauma’ en ‘hechting’ is zeer relevant, want hier worden veel nieuwe inzichten rond opgedaan. Zo krijgt ‘hechting’ in het DNA-model van Johan Maes (2017) een centrale rol binnen het verwerken van een (traumatische) verlieservaring. Maar ook het lichaamsgerichte is een heel pertinent thema, ‘the body keeps the score’ (Van der Kolk, 2016) . Op dit congres werd de focus gelegd op hechtingstrauma’s in de vroege...