Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Op zoek naar het patroon van verandering over sessies heen

Pascual-Leone, A., Yeryomenko, N., Sawashima, T. & Warwar, S. (2017). Building emotional resilience over 14 sessions of emotion focused therapy: Micro-longitudinal analyses of productive emotional patterns. Psychotherapy Research, 27, 1-15.

ONDERZOEKWies Verheul - 55–4 (2017)

VOORVERTONING

Antonio Pascual-Leone en Leslie Greenberg ontwikkelden een model dat beschrijft door welke emotionele processen een cliënt heen gaat om tot verandering te komen, het sequentieel model voor emotionele verandering. Dit model, dat inmiddels empirisch is getoetst, is ontwikkeld binnen EFT, maar blijkt ook toepasbaar voor andere therapiemodaliteiten en beschrijft als het ware een universeel patroon van emotionele verandering (Pascual-Leone e.a., 2017). Binnen een sessie bewegen cliënten zich door de verschillende niveaus, vallen soms terug naar een eerder niveau maar bouwen in de loop van de sessies veerkracht op om anders met oude maladaptieve emoties om te gaan. Dit gaat niet in een rechte lijn, maar is eerder een proces van twee stappen vooruit en een stap achteruit. De clinicus weet natuurlijk uit ervaring hoe bij een succesvol...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.