Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zakdoekgebruik als existentiële procesdiagnose

REFLECTIEEvi Van Mierlo - 55–4 (2017)

VOORVERTONING

Dag in dag uit, uur in uur uit ontmoeten we nieuwe mensen met eigenheden die niet de onze zijn. Ze hebben een andere culturele achtergrond, andere ideeën en overtuigingen, andere families, andere keuzes, andere vrienden. Maar ze zitten voor ons. Daar zijn ze dan. De mensen. Het is aan ons hen te ontmoeten en werkelijk contact met hen aan te gaan, in hun uniciteit en ondanks verschillen. De plaats die iemand kiest in de therapeutische ruimte, of iemand van stoel verandert doorheen de tijd, of iemand dichtbij wil zitten of zo ver mogelijk weg, met zicht op het raam of aan de deur, vind ik boeiende bespiegelingen. In deze bijdrage onderzoek ik het zakdoekgebruik van mensen in de therapiekamer als element in een existentiële procesdiagnose: hoe iemand uiting geeft aan zijn verdriet als symbool van hoe iemand het contact met zichzelf en het ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.