Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Quin van Dam (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

BOEKBESPREKINGHeidi Deknudt - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

Dit boek is het meest recente deel in de reeks ‘in de praktijk’; uit deze reeks werden in dit tijdschrift al een aantal delen besproken. Het boek telt 8 hoofdstukken. Na de inleiding en het behandelmodel wordt de indicatiestelling beschreven en wordt uitgelegd hoe men kan komen tot een formulering van het kernconflict. De volgende drie hoofdstukken gaan dan over de eigenlijke therapie: herstructurering van de afweer, van het gevoel en van het zelfbeeld en beeld van de ander. Het afsluitende hoofdstuk gaat over de voorwaarden van de affectfobietherapie. In de tekst zelf staan soms kaders met een opdracht zoals bijvoorbeeld ‘taxeer bij een recente casus de motivatie, de impulscon- trole, de stressfactoren en het vermogen tot zelfbeschouwing’. Na de literatuurlijst volgt er nog een hoofdstuk met aparte oefeningen waarin aan de hand v...

 

door Heidi Deknudt