Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Leslie S. Greenberg & Liliana Ramona Tomescu (2017). Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy. Washington: APA.

BOEKBESPREKINGMarijke Baljon - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

De Amerikaanse Psychologische Associatie (APA) is in 2016 begonnen met de serie Clinical Supervision Essentials. Er zijn 11 delen verschenen. Het zijn handzame boekjes van zo’n 170 bladzijden, geschreven door experts van goed bekendstaande supervisiebenaderingen. Ze kregen de opdracht om hun benadering nauwkeurig te beschrijven, met aandacht voor de sleutelbegrippen, methoden en technieken, structuur en proces, de wetenschappelijke evidentie voor hun model en de concrete aanpak van veel voorkomende supervisie-aspecten. Daarnaast wordt in elk boekje een supervisiesessie in detail beschreven aan de hand van transcripties van daadwerkelijke sessies. Naast het boek is er een videoband verkrijgbaar waarop de auteur zijn benadering laat zien. In deze boekbespreking wordt kennis over Emotion Focused Therapy (EFT), in het Nederlands ook wel aa...

 

door Marijke Baljon