Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cilia Witteman, Laurence Claes & Paul van der Heijden (2017). Psychodiagnostische besluitvorming, deskundig oordelen in de klinische praktijk. Utrecht: De Tijdstroom.

BOEKBESPREKINGAnnemarie Snijder - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

In dit boek wordt de psychodiagnostische besluitvorming op diverse manieren bekeken door Cilia Witteman, hoogleraar psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Laurence Claes, hoogleraar pedagogiek aan de KU Leuven en Paul van der Heijden, klinisch psycholoog bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De duidelijke inhoudsopgave en een uitgebreide literatuurlijst wekken verwachtingen over hun didactische aanpak. Als start een inkadering van de thematiek van het boek. Waarover wordt er beslist, en hoe gebeurt dat in het psychodiagnostische proces waarin zowel de clinicus, de patiënt als de context mee spelen? De auteurs stellen dat we in de opleiding tot psychotherapeut weliswaar veel kennis opdoen, maar pas door de jaren heen in een ons bekend toepassingsgebied belanden, zonder ons telkens af ...

 

door Annemarie Snijder

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.