Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verslag Junidag VVCEPC, gehouden op 9 juni 2017 in Gent

CONGRESVERSLAGHeidi Deknudt - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

Een exotische en prikkelende titel: ‘Het vogelbekdier kan niet bestaan, maar dat weet hij niet’. Het brengt me terug naar mijn kinderjaren, ‘de wondere wereld’-boeken, verhalen over ontdek- kingsreizigers en vreemde stammen en dieren... Een vogelbekdier heeft een vacht en geeft melk, dus is het een zoogdier. Het legt eieren en het heeft een gifangel, dus toch eerder een reptiel? Om het nog ingewikkelder te maken, heeft het ook een snavel en zwemvliezen, een vogel? Toen in de 19e eeuw het eerste vogelbekdier opgezet naar Europa werd gestuurd om te worden onderzocht, waren de on- derzoekers ervan overtuigd dat het dier niet kon bestaan, dat een grappenmaker verschillende onderdelen van dieren aan elkaar had genaaid. Maar er werd geen lijm of garen gevonden, en uiteindelijk heeft men een aparte orde in het leven geroepen, de orde van...