Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Eerste bevindingen over de werkzaamheid van EFT bij sociale angst

Ben Shahar, Eran Bar-Kalifa & Eve Alon (2017) . Emotion-Focused Therapy for Social Anxiety Disorder: Results From a Multiple-Baseline Study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85, 238–249.

ONDERZOEKWies Verheul - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

Vanuit persoonsgericht-experiëntiële hoek is er op dit moment een inhaalslag gaande in het behandelen van angststoornissen. Lange tijd was er minder aandacht voor en uit meta-analyses bleek dat de resultaten achterbleven (Elliott, 2013). Elliott c.s. voeren momenteel een grote studie uit naar sociale angst in Strathclyde; Timulak (Dublin) en Watson (Toronto) zijn bezig op het gebied van gegeneraliseerde angst (Witte-van den Broek, 2016). Zoals bekend is cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen de meest toegepaste en onderzochte behandeling. Er zijn echter ook cliënten die niet goed reageren op cognitieve gedragstherapie en er zijn pogingen gedaan om ook andere behandelingen toe te passen zoals interpersoonlijke en psychodynamische therapie. Emotion focused therapie (EFT) zou daarnaast ook veelbelovend kunnen zijn. Sociaal angst...

 

samengevat door Wies Verheul

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.