Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Stoppen met helpen en voluit voor de ontmoeting gaan

UIT DE PRAKTIJKMaaike Afschrift - 55–3 (2017)

VOORVERTONING

De uitnodiging om te vertellen over mijn werk als focusing oriented therapeut binnen het thema van ‘the next generation’ klopte voor mij nog op een andere manier dan in het opzet van de studiedag bedoeld was. Focusing oriented therapy heeft in mijn werk een ‘tweede generatie’ gebracht; alsof er in mij een nieuwe therapeut ontstaan is, met de wortels stevig verankerd in en gevoed door de ‘eerste’ therapeut in mij maar met een nieuw vermogen. In het woord ‘generatie’ zit bovendien nog een andere betekenisnuance, namelijk ‘het gegenereerde’. Ik heb dit proces zelf ervaren als een genereren van iets nieuws, waarin al het oude weliswaar vervat zit maar vooruit gedragen, verder gedragen wordt. En het is dat ontdekken en genereren van iets nieuws dat mij energie geeft in mijn job. Ik wil in deze bijdrage graag iets verwoorde...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.