Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hartmut Rosa (2016). Leven in tijden van versnelling, een pleidooi voor resonantie. Amsterdam Boom uitgevers.

BOEKBESPREKINGAnnemarie Snijder - 55–2 (2017)

VOORVERTONING

Hartmut Rosa, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Jena (Duitsland), probeert de haast waarmee we ons door het leven spoeden te duiden. Die haast creëert een vervreemding: we beleven veel, maar hebben te weinig ruimte om dat ook te ervaren. De reden waarom ik dit boek aanschafte was, behalve de aanbeveling in Filosofie Magazine van Elma Drayer (2016), het feit dat de visie van Rosa voor mij aansloot bij een artikel dat ik eerder in dit tijdschrift schreef (Snijder, 2005). Hierin stelde ik de vraag wat er bijvoorbeeld gebeurt met onze tijdsbeleving bij het omgaan met het internet. Rosa bespreekt communicatietechnologie niet in de zin van wat het is, – een communicatiemiddel –, maar over wat het doet, en dat blijkt vaak meer te zijn dan wat we aankunnen. Het kan bijvoorbeeld ons gevoel van tijdsduur aantasten. Internet doet ie...

 

door Annemarie Snijder

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.