Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Rhonda N. Goldman & Leslie S. Greenberg (2015). Case Formulation in Emotion-Focused Therapy: Co-creating Clinical Maps for Change. Washington, D.C.: American Psychological Association.

BOEKBESPREKINGArne Heylen - 55–2 (2017)

VOORVERTONING

Emotion-Focused Therapy (EFT) geniet reeds lange tijd erkenning voor zijn sterke theoretische en empirische onderbouwing, hoge mate van procesdifferentiatie en krachtige methodieken die richting geven aan het therapeutisch proces en die de accurate empathie van de therapeut alsook de emotionele productiviteit van de cliënt verhogen. In dit handboek bieden Leslie Greenberg en Rhonda Goldman, twee autoriteiten op vlak van EFT, een innoverende bijdrage aan deze body of knowledge, die ook van grote waarde kan zijn voor andere (humanistische) therapiestromingen. Op inzichtelijke wijze synthetiseren ze de algemene principes van EFT met een ingenieuze nieuwe benadering van case formulation – of ‘casusconceptualisatie’ voor wie een vertaling verkiest. Dit is het raamwerk dat vorm en richting geeft aan het voortdurende creatieve proces van...

 

door Arne Heylen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.