Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ryan Tebbit, (2016). The autistic therapist: An autoethnographic inquiry into my experiences and journey of autism and becoming a counsellor.

Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirement of the degree of Master of Arts.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 55–2 (2017)

VOORVERTONING

Als deelnemer aan de Discussion List Pre-Therapy heb ik dit proefschrift toegezonden gekregen. Het is een bij mijn weten niet officieel gepubliceerd werkstuk, maar het lijkt me voor de lezers/lezeressen van dit tijdschrift belangwekkend genoeg om hiervan kennis te nemen. Voor mensen die na lezing contact met de auteur zouden willen opnemen geef ik hierbij zijn e-mailadres ryan.tebbit@gmail.com. In de kern gaat deze masterthesis over de ontwikkeling van de auteur van zijn kinderjaren tot zijn leven als counselor. Na een introductie beschrijven de hoofdstukken 2 t/m 6 op indringende wijze de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt alvorens op 37-jarige leeftijd de diagnose Asperger Syndroom gesteld werd: schooljaren, werk, relaties, diagnose en ontwaken, en counseling en counselingtraining. Het werk sluit af met conclusies in hoofdstuk 7. H...

 

door Hans Peters

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.