Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Credo

Een geloofsbelijdenis

COLUMNHilde Libbrecht - 55–2 (2017)

VOORVERTONING

Tijdens de verlichting was er een enorm dedain ten aanzien van het gebruik van metaforen in wetenschappelijke geschriften. Bij de Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen, bestond er destijds zelfs een expliciet verbod op het gebruik van beeldspraak in wetenschappelijke publicaties. En in nazi-Duitsland waren de Duitse universiteiten de meest toonaangevende van heel Europa. Ook nu weer viert de Grote Wetenschappelijkheid hoogtij. Het heersend paradigma regeert onder de vaandel van wetenschappelijkheid en er is negationisme ten aanzien van alle wetenschappelijk onderzoek dat het officieel discours tegenspreekt. Denk bijvoorbeeld aan, wat ons vakgebied aangaat, de onderzoeken rond medicatie die niet door de farmaceutische sector zijn gefinancierd of aan de getuigenissen over belangenvermenging van mensen die zelf in de DSM-commi...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.