Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De empirische validatie van humanistisch-georiënteerde psychotherapieën: 'State of The Union'

David J. Cain, Kevin Keenan & Shawn Rubin (Eds.) (2016). Humanistic Psychotherapies. Handbook of Research and Practice (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

ONDERZOEKGermain Lietaer - 55–2 (2017)

VOORVERTONING

Begin 2016 verscheen – veertien jaar na de eerste editie (Cain & Seeman, 2002) – de tweede editie van 'Humanistic psychotherapies. Handbook of research and practice', ook nu weer onder de hoofdredactie van David Cain. Het boek kan zowat beschouwd worden als de ‘bijbel’ van het empirisch onderzoek in de psychotherapeutische richtingen die geworteld zijn in de third force van de psychologie. Een belangrijk naslagwerk dus, parallel aan de edities van Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behavior change dat een overzicht biedt van het onderzoek over alle therapeutische paradigma’s heen (voor de laatste editie, zie: Lambert, 2013). Ook al komen er onder de auteurs van de hoofdstukken heel wat bekende namen voor, toch hebben ook een niet gering aantal jongere auteurs meegewerkt aan het handboek: dertigers en veertige...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.