Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het sequentiële model van emotionele verwerking: hoe cliënten emotie veranderen met emotie

ARTIKELAntonio Pascual Leone, Juliette Becking, Kurt Renders & Ueli Kramer - 55–2 (2017)

SAMENVATTING

'Emotie veranderen met emotie' is altijd al één van de essentiële credo's geweest van de Emotion-Focused Therapy (EFT). Reeds in 2007 beschreven Pascual-Leone en Greenberg hoe opeenvolgende emotionele stappen leiden tot verandering in emotie. Cliënten gaan door verschillende types van emoties heen voordat zij tot verwerking komen: van globaal en ongedifferentieerd lijden, al dan niet via secundair reactieve emoties, naar primair maladaptieve emoties om te eindigen bij de primair adaptieve emoties en de vervulling van de behoeftes die hierin vervat liggen. Nu het procesonderzoek verder gevorderd is, bevindt EFT zich in een positie om theoretisch gezien meer specifiek te zijn in het beschrijven van de afzonderlijke emoties die het meest worden waargenomen binnen deze bredere emotie-categorieën.
Het model van emotionele verwerking biedt de therapeut op die manier een ‘routekaart’ van een productief therapeutisch proces. Het hier beschreven veranderingsproces van menselijke emotie is fundamenteel; het model is in potentie een universeel model, onafhankelijk van de theoretische oriëntatie.

SLEUTELWOORDEN

Emotion focused therapy, EFT, productief therapeutisch proces, routekaart, emotie veranderen met emotie, universeel model

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.