Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Verstaanbare taal

COLUMNGerrits Jans, Marcel - 55–1 (2017)

VOORVERTONING

In de krant las ik dat mensen tegenwoor- dig geen hobby’s meer hebben, maar passies. Omdat ik liever niet voor ouderwets versleten word deel ik u mee dat taal een van mijn passies is. Daar zal het gevolgde gymnasiumonderwijs zeker een rol in hebben gespeeld. Medeleerling Fredie zou over de vorige zin geroepen hebben: daar zit een alliteratie in! Zo werd taalkundige interesse, of passie, gevoed, wat later van grote waarde bleek te zijn voor het vak van psychotherapeut. In gesprekstherapie – what’s in a name – is taal het voertuig, en dient daarin vele doelen, zoals informatie-overdracht, het verstehen van cliënten, en de co-creation of meaning. Op het PCE-congres in New York, afgelopen zomer, ging de eerste keynote, van Bill Stiles, meteen over taal. Aansprekend vond ik dat woorden een historicity kunnen hebben, waarmee Stiles b...