Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotion Focused therapie bij complex trauma

Sandra C. Paivio, Josée L. Jarry, Helen Chagigiorgis, Imogen Hall & Margaret Ralston (2010). Efficacy of two versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy Research, 20, 353-366.

ONDERZOEKTakens, Roelf Jan & Baljon, Marijke - 55–1 (2017)

VOORVERTONING

Emotiegerichte psychotherapie (Emotion Focused Therapy, EFT) kent een aantal therapeutische taken, zoals evoceren, focusing en tweestoelendialoog (Greenberg, 2012). Ook de uit de Gestalttherapie afkomstige legestoeldialoog behoort tot het arsenaal aan therapeutische methoden die in EFT gehanteerd wordt. Men past deze techniek met name toe bij onverwerkte problemen, zoals onverwerkte rouw, posttraumatische stressstoor- nis (PTSS) op basis van trauma’s uit het verleden en/of verwaarlozing. Beoogd wordt om gevoelens die als te bedreigend worden ervaren toch tot uitdrukking te (laten) brengen. Het gaat in het bijzonder om onopgeloste en traumatische ervaringen met andere personen, waaraan de cliënt een slecht gevoel heeft overgehouden. Er heeft nooit een voltooiing van het natuurlijke proces van expressie van de bijbehorende emoties plaats...

 

samengevat door Takens, Roelf Jan & Baljon, Marijke

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.