Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een interventieprogramma voor ouders met kanker en hun schoolgaande kinderen

Een combinatie van cliëntgerichte gezinsgesprekken en groepstherapie

ARTIKELVerhulst, Cindy - 55–1 (2017)

SAMENVATTING

Momenteel zijn de beschreven interventieprogramma’s voor volwassen kankerpatiënten en hun schoolgaande kinderen schaars, niet expliciet evidence based of niet via een theoretisch kader gedragen. Nochtans worden deze patiënten en hun kinderen zwaar getroffen op psychosociaal vlak. Vooreerst bepaalden we onze therapiedoelstellingen voor deze doelgroep aan de hand van de veranderingen binnen de ouder-kindrelatie en het duale procesmodel bij verliesverwerking, dat ervan uitgaat dat binnen een gezond aanpassingsproces het bezig zijn met het verlies wordt afgewisseld met andere activiteiten of afleiding. Op basis daarvan hebben we een interventieprogramma ontwikkeld, bestaande uit cliëntgerichte gezinsgesprekken in combinatie met groepstherapie voor de kinderen. Vervolgens hebben we onderzocht of de geboden hulp aansloot bij de behoeften van de gezinnen. De geboden hulp lijkt zowel voor ouder als kind de verwachtingen in te lossen.

SLEUTELWOORDEN

Groepstherapie voor kinderen, gezinsgesprekken, oncologie, speltherapie, hechting, duale procesmodel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.