Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Bernhard M. Strauss, Jacques P. Barber & Louis G. Castonguay (Editors) (2015). Visions in Psychotherapy Research and Practice: Reflections from Presidents of the Society for Psychotherapy Research. New York: Routledge.

BOEKBESPREKINGLuc Roelens - 54–4 (2016)

VOORVERTONING

Dit boek is een jubileumuitgave bij het twintigjarig bestaan van Psychotherapy Research, het tijdschrift van de Society for Psychotherapy Research (SPR). Twee oudere coryfeeën, David Orlinsky en Irene Elkin, geven in de inleiding een overzicht van veertig jaar geschiedenis van de vereniging. Het boek bundelt vervolgens de voordrachten van twintig voorzitters uit de periode tussen 1991 en 2011 in evenveel hoofdstukken. De drie redacteurs (zelf ook oud-voorzitters en auteurs van de hoofdstukken 18 tot 20) hebben elke auteur gevraagd ook een op de voordracht aansluitend commentaar te schrijven, in principe op geleide van drie vra- gen. In een laatste, eenentwintigste hoofdstuk proberen de redacteurs alle boodschappen samen te vatten, een onmogelijke taak, en formuleren zij een reeks aanbevelingen voor de toekomst. Eerst iets over de vereni...

 

door Luc Roelens

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.