Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

RCT in Engeland: counseling en cognitieve gedragstherapie even effectief bij depressie.

King, M., Marston, L. & Bower, P. (2014). Comparison of non-directive counselling and cognitive behaviour therapy for patients presenting in general practice with an ICD-10 depressive episode: a randomized control trial. Psychological Medicine, 44, 1835-1844

ONDERZOEKWies Verheul - 54–4 (2016)

VOORVERTONING

In Groot-Brittannië wordt kortdurende psychotherapie waaronder cognitieve gedragstherapie (CGt) en cliëntgerichte psychotherapie (Non Directive Counselling) – net zoals bij ons – op grote schaal toegepast in de eerste lijn. In de richtlijnen in Engeland wordt de aanbeveling gedaan non directive counselling pas in te zetten als andere behandelvormen geen effect hebben gehad of door de patiënt worden afgewezen, waarbij de patiënt op de hoogte dient te worden gebracht van het feit dat er voor counseling minder sterke evidentie is. In Schotland is de situatie vergelijkbaar. Hoewel de evidentie voor CGt ontegenzeglijk sterk is, hebben niet alle patienten baat bij cognitieve gedragstherapie en zullen sommigen meer profijt hebben van – of een voorkeur hebben voor – een andere benadering zoals psychodynamische therapie of cliëntgeric...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.