Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Uitgeprocedeerd’ in pijn

Een thematische gespreksgroep voor mensen met chronisch lijden

UIT DE PRAKTIJKMertens, Pierre; Vloeberghs, Aje & Van Haegenborgh, Margot - 54–4 (2016)

VOORVERTONING

Cliënten met langdurig lijden in de vorm van hardnekkige fysieke of psychische pijnklachten komen meestal laat in hun hulpverleningstraject aankloppen bij de geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben, naar hun gevoel, al alles uitgeprobeerd maar hun klachten blijven. Zij worden uiteindelijk, dikwijls tot hun grote veront- waardiging, verwezen naar de psychiatrische hulpverlening. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante te Antwerpen ontwikkelde voor hen de ‘Pijngroep’. Dit is een groepsaanbod dat vertrekt vanuit Thema Gecentreerde Inter- actie (TGI)1 en cliëntgerichte psychotherapie (CCT) en verschillende methodieken uit andere therapeutische richtingen combineert, met name focussen, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), vrije associatie en creatieve therapie. TGI is een model waarbij de groepsinteractie ve...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.