Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Focussen met adolescenten en begeleiders in de bijzondere jeugdzorg, een pilotstudie

ARTIKELVlerick, Erwin - 54–4 (2016)

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft het aanbieden van focustrainingen in de bijzondere jeugdzorg (BJZ) in functie van het ontwikkelen van emotieregulatievaardigheden. De werkzaamheid van focustrainingen bij jongeren in residentiële (BJZ) versus ambulante begeleiding (privépraktijk) wordt nagegaan aan de hand van een pre-post design zonder controlegroep. De onderzoeksresultaten geven de tendens aan dat vooral de ambulante jongeren voordeel lijken te halen uit de focustrainingen wat betreft zelfbeeld, veerkracht en copingstijl. Scores op de Focusing Check List voor Adolescenten illustreren een verbetering wat betreft lichaamsbewustzijn en het stilstaan bij eigen emoties. De ervaringen met het project en de aanbevelingen voor verder onderzoek worden toegelicht.

SLEUTELWOORDEN

Focussen, emotieregulatie, adolescenten, resultaatmeting

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.