Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De ‘Nieuwe GGZ’ en de ‘oude’ psychotherapie: overwegingen en bedenkingen bij het boek ‘Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie’

REFLECTIEHafkenscheid, Anton - 54–3 (2016)

VOORVERTONING

Zo’n tien jaar geleden werd in Nederland het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. De ‘tucht van de markt’ moest ervoor gaan zorgen dat de gezondheidszorg, dank- zij het toelaten van concurrentie op prijs en kwaliteit, betaalbaar(der), doelmatig(er) en kwalitatief beter zou worden. Zoals wel vaker het geval is wanneer grote beloften moeten worden ingelost: de werkelijkheid bleek weerbarstig. In de algemene ziekenhuizen werd de be- lofte om de patiënt meer centraal te laten staan slechts in enkele opzichten waargemaakt: er kwamen bij de ziekenhuizen heupstraten, diagnoses werden beter ge- organiseerd, een afspraak voor een scan was sneller dan voorheen geregeld en private ziekenhuizen begonnen zich te specialiseren (Wester, 2016). Deels had het nieuwe zorgstelsel, gebaseerd op de ideologie van een door de overheid geflankeerde marktwerking,...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.