Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

No pain, no gain

Psychologische processen die het individu parten spelen bij emotionele feedback

ARTIKELDogan, Ayse - 54–3 (2016)

SAMENVATTING

Dit artikel omschrijft informatieverwerkingsprocessen die het leren van feedback die als bedreigend voor het zelfconcept ervaren wordt, belemmeren.

Eerst komen een aantal motieven die een rol spelen in het leren over het zelf aan bod volgens het SCENT-model (Self-Concept Enhan- cing Tactician) gevolgd door een beschrijving van emotionele triggers in feedback en de daarmee gepaard gaande beschermende reacties, gebaseerd op het werk van Stone & Heen (2014). Verder wordt ingegaan op perceptuele vervormingen van de feedback die ervoor zorgen dat de negatieve consequenties van de feedback overschat worden en de dreiging die ervan uit gaat wordt vergroot. Als laatste worden intrapersoonlijke en interpersoonlijke taken omschreven in het omgaan met emotionele feedback die het zelfconcept bedreigt.

SLEUTELWOORDEN

acceptatie feedback, zelfconcept, conflicterende zelfaspecten, emotieregulatie, echtheid, empathie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.