Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Lieve Thienpont (2015). Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden. Tielt: Witsand Uitgevers.

BOEKBESPREKINGHans Peters - 54–2 (2016)

VOORVERTONING

Een opmerking vooraf: dit boek is een van de meest waardevolle boeken dat ik ooit besproken heb. Het is een weerslag van overdenkingen en het geeft een rijkdom aan ervaringen weer over een van de belangrijkste thema’s in het leven: de milde dood. Met name de overdenkingen en ervaringen die zijn vastgelegd in het deel Getuigenissen en reflecties, dat uit maar liefst 37 paragrafen bestaat, bevat een schat aan informatie. Weliswaar is de insteek euthanasie bij psychisch lijden, maar veel van wat geschreven wordt heeft betrekking op het brede gebied van euthanasie. Om de recensie beperkt te houden, wil ik proberen dit boek enigszins themagericht, zij het niet uitputtend, te bespreken, waarbij ik mij hoofdzakelijk op bovengenoemd deel richt. Dit boek is geschreven vanuit een jarenlange praktijk- en researchervaring met betrekking tot mensen...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.