Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotion-focused groepstherapie bij vrouwen met een eetstoornis

ONDERZOEKWnuk, S.M., Greenberg L. & Dolhanty, J. - 54–2 (2016)

VOORVERTONING

Slechts de helft van alle behandelingen bij patiënten met boulimia nervosa of een eetbuistoornis blijkt effectief te zijn. Patiënten met boulimia rapporteren veel negatieve emoties die van invloed blijken te zijn op het ontwikkelen van deze stoornis. Daarnaast blijken eetbuien een belangrijke rol te spelen bij het reguleren van affect. Behandelingen die zich specifiek richten op emoties zouden daarom mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van deze stoornissen. Emotion-focused therapie (EFT) is een behandeling die mensen helpt om problematische emoties die gerelateerd zijn aan psychologische stoornissen te veranderen. EFT wordt meestal in de vorm van individuele therapie gegeven. Sinds kort wordt geëxperimenteerd met behandeling in een groep, met goede resultaten bij angst- en depressieve stoornissen. De vorm van ...

 

samengevat door Lea Jabbarian

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.