Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Experiëntiële psychotherapie bestaat uit drie therapeutische relaties

ARTIKELDepestele, Frans - 54–2 (2016)

SAMENVATTING

Onder de therapeut-cliëntrelatie zijn twee andere relaties aan het werk: het reflectieve werk van de cliënt met zijn experiëntiële beleving, en daaronder het autonome werk van cliënts experiëntiële beleving met vooruitdragende symbolen. Zonder dit laatste is er geen therapeutisch effect. Om therapie effectief te maken is het daarom cruciaal dat de cliënt contact maakt met de experiëntiële beleving en dat hij de eigen kracht van het experiëntiële
laat werken. Dit is wat we onder focussen verstaan. Focussen moet in therapie gebracht worden. De focusvaardigheid kan opgedeeld worden in meer dan honderd deelvaardigheden. Voorbeelden tonen hoe de focusdeelvaardigheden geïntegreerd
kunnen worden in therapiesessies.

SLEUTELWOORDEN

experiëntieel, veranderingsstap, focusdeelvaardigheden, therapeutisch effect, therapeutische relatie, integratie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.