Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Conference on New developments in EFT’. Verslag van de conferentie van de International Society for Emotion Focused Therapy op 10 en 11 oktober 2015

ONDERZOEKWitte-van den Broek, Anneke - 54–1 (2016)

VOORVERTONING

Aan mij de eervolle taak om de aftrap te verzorgen voor deze nieuwe rubriek in ons tijdschrift. Hierin willen wij het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan in onze richting en in diverse internationale tijdschriften is gepubliceerd op een levendige en aansprekende manier onder de aandacht brengen. We zullen hiervoor telkens één onderzoek uitkiezen, van oudere of meer recente datum, dat voor onze oriëntatie van belang is. Als aftrap doen wij verslag van een conferentie over recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar EFT. In de tweede week van oktober jongstleden vond, in de Koningshof te Veldhoven, de eerste internationale conferentie voor EFT-trainers en -therapeuten plaats. De conferentie werd georganiseerd door The International Society for Emotion Focused The- rapy (isEFT) in samenwerking met de ...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.