Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Psychotherapeutische Psychiatrie; Menselijke maat in praktijk en wetenschap (2015). Utrecht: De Tijdstroom.

BOEKBESPREKINGMilders, Frits; Thunnissen, Moniek - 53–4 (2015)

VOORVERTONING

De tekst op de achter ap van dit vuistdikke boek geeft meteen de centrale vraagstelling weer: is de relatie van de psychiater met de psychotherapie werkelijk een tragische paradox, vormt een medische diagnose een belemmering voor het luisteren naar het patiëntenverhaal, en wat doet de huidige neurowetenschappelijke dominantie en de zorgrationalisatie met onze luistervaardigheid? Zou de diagnose niet het verhaal van de patiënt in een andere taal kunnen zijn? Kortom, ik sta al meteen op scherp om me in deze vraagstellingen te begeven. Frits Milders, psychiater, in 1988 gepromoveerd op ‘Het systeemdenken geeft te denken’, was van 1993­ - 2012 opleider psychiatrie bij Lentis Groningen en tien jaar redacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Zijn publicaties gaan over psychotherapie en het grensvlak van psychiatrie, filosofie en let...

 

door Snijder, Annemarie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.