Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Diverse wegen naar Rome. Over de rol van de therapeut binnen de therapeutische relatie

ARTIKELSnijder,Annemarie, Moolen, Carla van der, Doornbos, Pia, Mul, Harry, Wolters, Hugo & Luyendijk, Els - 53–4 (2015)

SAMENVATTING

In dit artikel vindt de lezer een beschouwing over houding en methode bij het uitvoeren
van een psychotherapie. De vooronderstelling hierbij is dat de consolidatie van een
therapeutisch resultaat meer kans van slagen heeft wanneer dit zowel berust op het
proces van de cliënt als op de authenticiteit van de therapeut, waarbij houding en
methode samenvallen. Met behulp van een samengestelde casus worden deze aspecten
vergeleken.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische houding, therapeutische methode, rol van de therapeut, effectiviteit van de therapie, consolidatie van het therapieresultaat

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.