Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De werkzaamheid van cliëntgerichte psychotherapieën vergeleken met andere therapeutische oriëntaties. Een naturalistische studie

ARTIKELVerheul, Wies, Timman, Reinier & Takens, Roelf Jan - 53–3 (2015)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt, in een naturalistische setting, het beloop van psychotherapieën
uitgevoerd door cliëntgerichte psychotherapeuten vergeleken met die van respectievelijk
cognitief gedragstherapeuten, psychodynamische therapeuten, systeemtherapeuten en
integratieve therapeuten aan de hand van routine outcome monitoring (ROM) gegevens.
Het gaat hier om ‘tracking’, waarbij voorafgaand aan iedere sessie een meting werd
gedaan. De uitkomsten laten zien dat alle therapievormen effectief waren, waarbij
cliënten die therapie ontvingen van cliëntgerichte en systeemtherapeuten de grootste
verbetering lieten zien. Gedragstherapeuten werkten korter met hun cliënten dan de
andere therapeuten. In een nadere vergelijking waarbij er is gecorrigeerd voor de
ernst van de klachten bij aanvang van de therapie, was er eveneens geen verschil in
effectiviteit tussen de verschillende behandelmodaliteiten.

SLEUTELWOORDEN

outine outcome monitoring (ROM), evidentie, cliëntgerichte psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.