Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Parentificatie: de kracht van cliëntgerichte ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Cliëntgerichte speltherapie, focussen en psychodrama als complementaire interventies

UIT DE PRAKTIJKVerhulst, Cindy - 53–2 (2015)