Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De narcistische persoonlijkheidsstoornis

ARTIKELSwildens, Hans - 53–2 (2015)

SAMENVATTING

Na een fenomenologische schets van de persoonlijkheidsgestoorde in het algemeen
gaat de auteur in op de narcistische persoonlijkheid. De hulpvraag van de
persoonlijkheidsgestoorde zal, in tegenstelling tot diegenen die hulp zoeken vanuit
een ervaren incongruentie, eerder extern dan intern gemotiveerd zijn waardoor
de behandeling een ander verloop kent. De fenomenologie van de narcistische
persoonlijkheid en de theorievorming rondom het narcisme, met name vanuit
psychoanalytische hoek, passeren de revue. Vervolgens wordt ingegaan op de
cliëntgerichte behandeling van de narcistische cliënt; een evenwichtsoefening waarbij
naast hulp bij het overleven en gedoseerde/gepaste empathie gezocht wordt naar
openingen voor zelfexploratie om zo te komen tot een beter, meer leefbaar en minder
kwetsbaar evenwicht. Tot slot volgt enige casuïstiek.

SLEUTELWOORDEN

narcistische persoonlijkheidsstoornis, cliëntgerichte behandeling, fenomenologie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.