Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Identiteit en zelfbeeld bij een adolescent met zelfbeschadigend gedrag. Een ontwikkelingsgerichte benadering

UIT DE PRAKTIJKGovaerts, Jella - 53–1 (2015)