Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

EMDR als inspiratiebron voor cliëntgerichte psychotherapie bij complexe PTSS en dissociatie

UIT DE PRAKTIJKBaljon, Marijke - 52–4 (2014)

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.