Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotionally Focused Therapy bij adolescente ouders

ARTIKELStreefkerk, Marjoleine - 52–3 (2014)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt onderzocht of Emotionally Focused Therapy (EFT) geschikt is
voor adolescente ouders. Hiertoe wordt de ontwikkeling van gehechtheidsrelaties en
de daarmee samenhangende interne werkmodellen in kaart gebracht en in verband
gebracht met de ontwikkelingsfase waarin adolescenten zich bevinden. Vervolgens
wordt kort beschreven hoe EFT emoties begrijpt vanuit de gehechtheidstheorie en deze
in de relatietherapie gebruikt om emotionele veiligheid te tussen partners te vergroten.
In een praktijkvoorbeeld wordt duidelijk dat EFT voor zowel de jonge vader als de jonge
moeder een toegevoegde waarde kan hebben.

SLEUTELWOORDEN

EFT bij adolescente ouders, gehechtheidsproblematiek, tienervaders, tienermoeders

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.