Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Angst in (inter)actie: een experiëntiële workshop over angst en spanning in de psychotherapeut

ARTIKELGouw, de, Remy & Linden, van der, Jacqueline - 52–2 (2014)

SAMENVATTING

Dit artikel is een bewerking van een experiëntiële workshop waarbij de focus ligt op
angst en spanning binnen de therapeut. De workshop biedt de mogelijkheid aan therapeuten
om signalen van eigen spanning te detecteren. De therapeut ontwikkelt tijdens de
workshop diepgaander contact met de eigen, unieke sensitiviteit en de herkomst daarvan.
Verder ontdekt hij hoe deze op een positieve manier in te zetten in de therapeutische
interactie via een gedragsexperiment. De ondervinding is dat de workshop verrassende
en verfrissende ervaringen teweegbrengt en bevrijdend voelt, wanneer men komt tot een
nieuw handelen en een authentieker contact met de cliënt. We lichten in dit artikel het
proces van de workshop toe en geven hierbij onze theoretische en wetenschappelijke inspiratiebronnen
prijs. We sluiten af met suggesties voor de praktijk, zoals de toepasbaarheid
in intervisie en supervisie.

SLEUTELWOORDEN

angst, workshop, zelfreflectie, supervisie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.