Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘Klärungsorientierte Psychotherapie’ bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. Het model van Sachse

ARTIKELHest, Mieps van, Menkveld, Harmanne - 52–1 (2014)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt beschreven hoe de auteurs kennis hebben gemaakt met
Klärungsorientierte Psychotherapie (KOP). De verschillende elementen van dit door
Sachse ontwikkelde model worden uiteengezet. Sachse ziet persoonlijkheidsstoornissen
als interactiestoornissen die ontstaan als gevolg van onvoldoende vervulling van
basisbehoeften in de kindertijd. Besproken wordt welke schemata en welk gedrag
(spelgedrag) daarvan het gevolg kunnen zijn en tot welke problemen dit kan leiden
binnen de therapeutische relatie. Tot slot wordt een voorbeeld nader uitgewerkt en
beschrijven de auteurs hun persoonlijke ervaringen met dit model.

SLEUTELWOORDEN

Klärungsorientierte Psychotherapie, model van de dubbelehandelingsregulatie, persoonlijkheidsstoornissen, basisbehoeften, schemata, spelgedrag

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.