Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Procesonderzoek in de cliëntgerichte therapie en de implicaties voor de therapeutische praktijk

ARTIKELSachse, Rainer - 52–1 (2014)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt het procesonderzoek in de cliëntgerichte therapie (CCT) besproken
en worden de belangrijkste resultaten gerapporteerd; die betreffen onder andere
processturing door de therapeuten, de betekenis van de relatie, het invoelend begrijpen en
interventies voor het cliëntproces. Er wordt met name aandacht besteed aan het aspect
van de sturing in de cliëntprocessen door de therapeut. Het blijkt daarbij essentieel dat
een therapeut het expliciteringsproces van de cliënt constructief stuurt. De implicaties
van deze onderzoeksresultaten voor de therapeutische praktijk worden besproken.

SLEUTELWOORDEN

procesonderzoek, cliëntgerichte therapie, processturing

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.