Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Doorheen de angst: Fenomenologische analyse van vijf existentiële structuurmomenten

ARTIKELCalsius, Joeri - 51–3 (2013)

SAMENVATTING

Binnen een doorgeschoten geprotocolliseerd landschap aan evidence based therapy wordt angst enkel nog in haar symptomatologische vorm gedifferentieerd en dit als een stoornis. Pogingen om angst te begrijpen vanuit het levensverhaal van de patiënt als betekenisvol zijn niet voor de hand liggend en vragen een andere invalshoek en diepere gevoeligheid van de therapeut. In dit artikel wordt een gevalsbeschrijving als basis gebruikt voor een existentieel-fenomenologische analyse van het proces ‘doorheen angst’. Dit resulteert in het blootleggen van een typerende fenomenologische dynamiek aan de hand van vijf existentiële structuurmomenten waarin een toenemend bewustwordingsproces als existentieel zelf centraal staat. Zowel de ritmering van het proces als de bewustwording an sich worden niet enkel gestaafd vanuit de casuïstiek maar tevens doorwerkt en gefundeerd vanuit het existentieel en psychodynamisch paradigma. Finaal wordt het individuele bewustwordingsproces opgevat als een zoekende, pulserende en emergente dynamiek waarbij het individu vanuit een krampachtige identificatie als ego doorgroeit naar een bewuste identiteit als existentieel zelf. De kwintessens van dit proces wordt aldus opgevat als een volledige disidentificatie van de angstwerende strategie van het ego.

SLEUTELWOORDEN

existentieel, fenomenologie, angst, zelf, authenticiteit