Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zingeving, spiritualiteit en posttraumatische groei: een proces van experiëntiële verdieping

ARTIKELVanhooren, Siebrecht - 51–3 (2013)

SAMENVATTING

Spiritualiteit lijkt een manier van beleven te zijn die samenhangt met bepaalde waarden en normen die onze handelingen en gedachten sturen, en onze zingeving vormen. Onderzoek toont aan dat spiritualiteit geassocieerd wordt met emotionele stabiliteit, lichamelijke gezondheid en mentale veerkracht bij traumatische ervaringen. Onze hypothese is dat spiritualiteit een belevingsvorm is die niet als idee kan overgenomen worden, maar wel kan geïnduceerd worden door een ervaring die onszelf overrompelt of ons uit evenwicht brengt. Kenmerkend hierbij lijkt dat er geen taal beschikbaar is voor de ervaring zelf. De verwerking leidt tot het anders waarderen van het leven, waarbij men meer wijsheid, liefde, en aandacht voor zowel zichzelf als voor de ander aan de dag legt. De spirituele transformatie laat zich zien als een holistisch experiëntieel verdiepingsproces: men gaat zowel de wereld als zichzelf op een dieper niveau beleven. Spiritualiteit wordt binnen de persoonlijkheidspsychologie onder meer geassocieerd met ‘openness to experience’ en ook het veranderingsproces op zich lijkt een grotere openheid ten aanzien van de realiteit te bevorderen. De ‘gevolgen’ voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid lijken ons dan ook verband te hebben met deze experiëntiële verdieping . Psychotherapie kan een draagvlak bieden om tot deze verdieping te komen.

SLEUTELWOORDEN

existentieel, zingeving, spiritualiteit, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.